اكبر مجموعة اسماء الكردية للبنات naven kecekan

G.M.K Team

G.M.K Team

AAdan (bereket)Adar (meha sêyemîn)Aferîn (bijî)

Agrîn (ji agir)
Aheng (lihevhatî)
Ajda (fîdan)
Ajîn
Ajna
Ajwan
Akam (dawî, songul)
Ala (bayrak)
Alal (guleke sor)
Alîn (nêzbûn)
Alûs (nazik, kubar)
Aman
Amîda (hukimdara bajarê Amedê)
Ameda (Amîda)
AmoS (îkna, aSt)
Ara (nêzîk, ji agir)
Aran*
Arda
Ariya (Ji nesla arî, ji agir)
Arîman (rehm, xudanê dînê Zerde?t)
Arîn (ji agir)
Arjîn (jiyana ji agir)
Arê
Arêz
Armî?
Armû?
Arûng (cîhê agir, gulek)
Arzû (daxwaz)
Asan (hêsa)
Asmîn (gula zozanan)
Astêr (stêrk)
Astêre (stêrk- s)
Ask (xezal)
Asrîn (hindik- s)
Astore (stêrk- d)
Asûde
A?m (hîv- d)
A?na
A?tî (lihevhatin) *
A?tîn (lihevhatî)
Avan (ji avê)
Avesta (pirtûka Zerde?t)
Avbîn
Avîn
Av?în (navê çemeke) *
Avzem (çîmen)
Avzêl (çemê biçûk)
Awaz (deng, meqam)
Awêne (neynik, eynik-s)
Awêta (têkil-s)
Awêza
Awêzan
Awing (gulav)
Awira (balkê?)
Awrîn (balkê?, bi diqet)
Axîn (bi derd û keser)
Azade (serbest)
Azîn (awa, ?êwe)
Aziyan (gundek)
Azû

B
Bada (ji kurdên Bad)Bado (ji kurdên Bad, ji Badkan)Bahoz (bager, firtone)

Ber?an*
Bale? (navê Bedlîs)
Balnex?în (bejinxwe?)
Bane (bajarek)
Bane?în (bejnzirav)
Banê (bejnzirav)
Barêz (ji bayê)
Bawe?în (bi bejn û bal)
Bazê (teyrê baz)
Bazyan (herêmek)
Bedew (rind, dîlber)
Bedewcan (bedew)
Bedewxan
Befraw (ava berfê -s)
Befrî (ji berfê)
Begî (kubar, ji beg)
Berçelan (zozanek)
Behre (par, perçe)
Bejna (bal û bejn, rind)
Bejnê (bejna)
Belîcan (nazik, kubar)
Belîban
Bendewa (li hêvî)
Bengîn (evîndar)
Berafîn (gelî û çiyayek)
Berav (kesa ku diçe beravê, cil?o)
Berbang (?efaq)
Berçem (berav)
Berdil
Berfîn (kulîlka di bin berfê de derdikeve)
Befende (a?îd)
Berhem (ked, urun)
Berbûk (jina ku diçe bûkê tîne)
Berma
Bermal
Bermalî (xanim, kubar)
Berî (de?t, bereket)
Berîn (ji ked, qismet)
Berjîn (kesa ku dijî)
Berken *
Beroj (tavgeh, ronahî)
Bersîle (tiriya hin negehiStiye, hesirm)
Berzê (bilind, bi bejn û bal - s)
Berzîn (kemilî, xama)
Besma
Besna
Besoz (sozdar)
Bevsê (navê gundek)
Bewran (çeleng- s)
Bex?în (ji bexSandinê, nazik)
Beybûl (gulek)
Beyan (berbang)
Beysos (çireya ji darê don)
Bezma
Bêdar (xizan, reben)
Bêja (sohbetxwe?)
Bêjewan (sobetxwe?)
Bêla (bejn bilind, xaniyê dutebeq)
Bêlim (stranek)
Bêlimcan (bêlim)
Bêlimte (gund, stranek)
Bêmal
Bênav
Bênaz
Bêrî (dema dana pez)
Bêrîvan
Bihar
Bihe?t (cennet)
Bijara (ya herî ba?)
Bijarde (bijara)
Bijîn (xwezî, daxwaz, temedirêj)
Bijûn (ji jîyanê, saxlem)
Bijwên (bijûn- s)
Bijya (bijîn, dilbijîn)
Bilêsa (çirûskên agir-s) *
Binar
Binav (nav û deng)
Binaz (nazdar)
Binev? (gulek)
Birca (burca bajêr)
Bîna (ronak)
BîSeng (dara biyê, nazik)
Boran (kevok)
Bûka (ji bûkê)Bûkîn (bûka)

C
CanCanan (hezkirî, berdilik)Canê

Cejnê (eydê)
Cejne (cejnê)
Cewê (navê kevn)
Cirîwe (dengê çûkan)
Ciwana (rind, xwe?ik)
Ciwancan
Ciwandil (xwe?ik)
Ciwangul (gula xwe?ik)
Ciwannaz ( nazdar)
Ciwanîte (ciwane)
Ciwanxan (xanim)
Cîhan (dunya) *
Cîyan (war û cîh)
Corê (bejnbilindê-d)Cûdiya (ji Cûdî)

Ç
Çakîn (rindik)Çeleng (rind û jêhatî)Çeman (ji çem, rûbar)

Çengzêrîn (rind û jêhatî)
Çilgul
Çilkezî (çilgulî)
Çilane (navê gundek)
Çilçira (çîrokek)
Çilûra (gulek)
Çinûr (giyayek-s)
Çinar (darek) *
Çinarok (çinar)
Çira (lamba)
Çiradan (ji çirayê)
Çirav (sûlav, ?elale)
Çiraxan (xanima rind)
Çiryan (rind û ge?-s)
Çiro (ji çira)
Çirûske (ronahiya agir)
Çîmen (giya, ?înahî)
Çiyan (ji çiya)Çopî (curekê govendê)

D
DarçinDarçînDarîn

Delal
Demê
Demîn (xu, exlaq)
Demgul
Dengê
Dengîn
Deman
Derman
Dersdar
Dersima (ji Dersimê-d)
Desmal
Devken
Dêrgul
Dihok
Dila (ji dil)
Dilan
Dilaram
Dilare
Dilale
Dilbaz (rind, bengî)
Dilber
Dilcan
Dilan
Dilê (ji dil)
Dilistan
Dilîn (ji dil)
Dilnaz (nazdar)
Dilnewa (s)
Dilniya (bawer-s)
Dilnîgar (xwe?ik)
Dilron (bi rehm)
Dilovan (bi rehm)
Dilorîn (dil jêbir)
Dilrawa
Dilron
Dilsoz
DilSa
Dil?ên
Dilva (ji dil)
Dilvan (ji dil)
Dilve (ji dil)
Dilzîz
Dingê
Dîlber (rind, ciwan)
Dîcle *
Dîdan (e?îrek)
Dîdar (hevdîtin- s)*
Dîmen (manzara)
Dîlan (govend)
Dîlê (ji dîlanê)
Dîlok (stranên govendê)
Dîyana (bajarek)
Dozê (dawe, mesele)
Dûkan (bajarek)Dûrê (ji xerîbîyê)

E
EjînElind (berbang, ?efeq)Erdem (bi San û ?eref)

Erzem
Esmer
Esmercan
Esmerxan
Esmîxan
Estêr (stêrk)
Estêre (stêrk)
Evîn (e?q, bengî)
Ewlê (bawer)
Ewrê (ji ewrê)
Ewrîn (ewrê)
Ezîn (ji ezê)
Ezcan (hezkirî)Ezo (ji ezê)

Ê
Êvare (ji êvarê, ?evîn)Êtûn (germ û gurr )


F
Fera?în (zozanek)Ferda *Ferheng

Fermêsk (rondik, hêstir-s)
Fermê (ji fermo, lutfen)
Fersa
Fero *
Ferzê
Ferzîne
Filya
Findê (mûm, ronahî)
Findîn (ji findê)
Firî?te (melek)
Firîg (teze, ciwan)
Firya
FiryalFîdan (?ax, zîl)


G
Gazîn (bang, feryad)GelaGelala (bajarek-s)

Gelawêj (navê stêrek)
Gelî (navbera du çiya, li herêma Mosilê e?îrek)
Gelez (quma?ek)
Gerdan
Gerdana
Gerdengaz (rind û spî)
Gerdîn (ji navê e?îrek)
Gerdûn (asiman, dunya)
German
Ge?a (bi kêf û e?q)
Ge?în (ge?a)
Gever (bajarek, berwar)
Gevez (rengê sor)
Gewher (mucewer)
Gewzê (li ser xwe)
Gewzîn (gewzê)
Gewrê (rindê, esmerê)
Gezê (cureyek dar)
Gezîne (giyayek)
Gezîza (gezîne)
Gêlas (xwarineke xwe?)
Gilya (ji gazin, lome)
Gilyaz (kîraz)
Gizing ( tîrêjên tavê)
Gul
Gulav (ava gulê)
Gulavî (gulav)
Gulbiha (gula bi qîmet)
Gulbend (qevda gulan)
Gulbanû (xanima gulan)
Gulbawan
Gulbaran (gulên zêde)
Gulbarî (gulbaran)
Gulbarîn (gulbaran)
Gulbax (bexçê gulan)
Gulberîn (produkta gulan)
Gubeser (deste gul)
Gulbest (demet)
Gulbejn
Gulbîn (gula bi bîhn)
Gulcan (rind û ?êrîn)
Gulcîhan ( gula dunyê)
Gulda (gulfiro?)
Gundan
Guldar (bi gul)
Gulê (ji gul)
Gulçîn (ya ku gul diçîne)
Gulçinar (gula çinarê)
Gulîn (ji gulê)
Gulal (guleke)
Gulale
Gulan (meha gulanê)
Gulî (?ax û fîdan)
Gulberoj
Gulgever (gula çiya)
Gulhezar (zêde gul)
Gulnaz (nazik)
Gulistan (bexçê gulan)
Gulfiro?
Gulîhûr (ya pirkezî)
Gulîxan (rinda xanedan)
Gulîsor
Gulîzer
Gulî?a
Gulîzar
Gulro (gola rojê)
Gul?a (gulî?a)
Gul?an (g. bi nav û deng)
Gulsînem
Gulper
Gulperî (xwe?ik û nazik)
Gul?en (gula xwe?)
Gul?enî (gul?en)
Gul?êrîn
Gulhat
Gul?în
Gulveda (gula vekirî)
Gulxatûn
Gulxan
Gulxunçe (gulabi?kivî-s)
Gulrû
Gulserya (navê gulek)
Gul?ad
Gulnav
Gurzî (d)
Govende (ji govend)
Gozel (rengê kesk)Gozê

H
HavînHefsedHejîn

Henar
Helbest
Helale
Helez (kundira xwe?avê)
Heliz (giyayek)
Helwest (armanc)
Helû (gulek)
Hempa (bi qîmet, bilind)
Heralê (bi?koka gulê-h)
Hevmîn
Hetaw (roj-s)
Hevdil
Hevîn
Hevjîn (jina mu?terek)
Hevdem
Hevniyaz
Hevove ( jina Zerde?t)
Hewên
Hewez (daxwaz, erzû)
Hewraz (berpal, qeraj) *
Hevrê (heval)*
Hewrî (hevrî?im, navê giyayek)
Hewliya (d)
Hewezcan
Hev?an
Hew?în
Heycan
Heynar
Heyran
Heyrancan
Hezar
Hêdî
Hêja (bi qîmet) *
Hêjîn
Hêlan
Hêlî
Hêlîcan
Hêlîn
Hêlon (hêlîn)
Hêma (stranek)
Hêro (gulek)
Hêvî (li bendê mayîn)
Hêvîn (ji hêvî)
Hêvi?an
Hinarîn (ji hinarê)
Hîlo (hêro, gulek)
Hîlocan (hîlo)
Hîveron (tava hîvê)
Hîvê (ji hîvê)
Holî
Holîcan
Holîxan
Horî (roj)
HuryaHûrî (ji Hûriyan)

J
Jale (gulek, ?ebnem, xunav)Jêla (ji e?îreta Botan)Jêlî (navê e?îreke Botan)

Jêliyan (ji heman e?îrê)
Jêrî (ji ba?ûr)
Jilwan (dilistan)
Jîn (heyat)
Jînda (bi jiyan)
Jînewer (jiyana xwe?)
Jîrê (jêhatiyê)
Jîyîn (ji jiyanê)
Jîyan (jîn)*Jorîn (bilind, bi qîmet)

K
KagulKajînKakil

Karê (nazik, delal)
Karîn (li ser xwe, îxtîdar)
Karîxan
Karyar
Kejal
Kejê
Kejawe
Keskê (ji rengê kesk)
Kever (çiyayê bi kevir)
Kevî (qerax)
Kevok (çûkek)
Kevot (curedarekê )
Kewer (giyayek)
Kewê (çûkek)
Kewyar (ji kewê)
Keyna (keçik-d)
Kezîban
Kezîzer
Kêver (e?îrek)
Kilda
Kilcan
Kinar
Kinê
Kinêr (guleke çiyê)
Kitan (quma?ek)
Kîkan (herêmek) *
Kîkî (ji herêma Kîkan)
Koçer
Kolyan
Koter (çûkek)
Kubar
Kubarcan
Kubarxan
Kulîlk
Kurde
Kurdê
KurdistanKuwestan (herêmek)L
Lale (gulek)Lalebend (gulek)Lale? (parezgeha êzidiyan)

Lalereng (rengek)
Lalengî (mandelîna)
Lalerû
Lalezar
Lalîzer
Lane
Larê
Lawên (s)
Lava
Lawje (cureyek stran)
Layen (alî, hêl)
Leheng (qehreman)
Leman (pûnc, kem)
Lence
Lerzan
Letya
Leyro (stranek)
Lewer (çîmen)
Leymûn
Leza (zû)
Lezê
Lezîn (ji zû)
Lêma (stranek)
Lêwan
Liyan (fîxan, hewar)
Lîlan (stranek)
Lîloz
Lîmo
Lîraz
Loke (pembû)
Lolan ( e?îrek)
Loman (lome) *
Lora
Lorî (herêm û zaravayek)
Lorîn (lorî)
Lorîcan
Loristan (heremek)
Lorkê (stranek)
LorzînLûleper (gulek)

M
Madê (ji Medya)Madra (welatê prensesa Loloyan)Mahabad (bajarek)

Malî *
Malîn (ji malê)
Mal?ên
Mal?ênî
Mamiz (xezal-s)
Mandana (keça qiralê Medan ê dawî)
Marîn (navê giyayek)
Mazê (ji mazî)
Mazîçin (ya ku mazî diçine)
Med ( ji medya)
Medê (ji Medya)
Medya (dewleta kurd)
Medrûm (quma?ek)
Memyan (gulistan)
Mencê
Mencol (navekî kevin)
Mendane (kubar)
Mercan (bi qîmet)
Meraz (armanc)
Merîwan (bajarek)
Merzone (curek tirî)
Mestan (ji mestbûnê)
Meyfiro? (mêwe difro?e)
Mezda (ji ola Zerde?t)
Mijgan (mij û moran)
Mirwarî (cewher)
Miskê (giyayek bi bîhn)
Mizgîn *
Mîna (wek,nola) *
Mîra (matmazel)
Moran (mij û moran)Mû?în (ji bajarê Mû?ê)

N
NalînNarêNarîn

Narinc (curekewek)
Narîncan
Naskol (gelek nazik-s)
Navciwan ( navrind)
Naze (ji naz)
Naza (ji naz)
Nazdar
Nazenîn (nazik, kubar)
Nazê
Nazgul
Nazîn
Nazlîxan
Nefel (giyayek)
Nemal
Nermal
Nermîn
Nermol (kubar, nazik)
Nesrîn
Newa (melodî, eheng)
Newal (çem, robar)
Newaz
Newbihar
Nevîn
Newîn
Newgul
Newroj *
Newroz*
New?în
Nex?în
Nex?ewan
Nêrgiz
Nîgar
Nîlûfer (gulek)
Nîna (dîlan, govend)
Nî?tîman (welat)
Nî?to (kurtkirina nî?tîmanê)
Nola (mîna, wek)
No?în (gundek)
Novîn
Nûber
Nûbihar
Nûbîn
Nûcan
Nûda
Nûgul
Nûjen
Nûjîn
Nûmal
Nûroj
Nû?an
Nû?en
Nû?ev
Nû?înNûvîn (îradeya nû)P
PakanePakdilPakîn

Pakîze
Pakyar
Papûrê ( straneke kurdî)
Paye
Payebilind
Pejna
Pelek (pelekên berfê)
Pelerîn
Pelgul
Pelîn
Pel?în
Pemba
Pepûla
Pepûle
Perî
Perîendam
Perînaz
Pergul
Perîgul
Perjîn
Perînas
Perî?an
Perîxan
Perîzade
Pergîn
Pero? (hewl, xîret-s)
Pervîn
Perwîn
Pesna
Pesnexan
Peyman
Peyan
Pêno?
Pê?eng *
Pêpar (uxir, xêr)
Pê?ma
Pirnaz
Pir?eng
Piya (gelhev-d)
Pîjan (e?îra Beraziyan)
Pîroz
Pîrozxan
Pîvok (guleke biharê)
Por?eng (s)
Por?ista ( navê keça Zerde?t)
Poshî (xêliya ser çavê bûkê)
Po?în (ji poshê)Pûran (eshîrek)


Q
Qir?înQut (d)QeberQe?eng (xwe?ik, spehî)

R
RabînRaperînRavîn

Razyan
Razyana
Rabûn
Rengar
Rengîn
Reshmal
Reshposh
Reshê
Resheme (mehekê)
Revind (revok)
Reving (revind)
Revîn
Rewa (mehqûl dîtin)
Rewan (xweshmesh)
Rewsha (hal durim)
Rewshan (rewsha)
Rewshen (ronakbîr, zana)
Rewshê (rewsha)
Rewshîn (rewsha)
Rewze (çîmen)
Rexshan
Rezê
Rêjîn
Rêjna (cureke baranê)
Rêvîn
Rê?î ( gulik, xweshik)
Rêwaz (dermanê ji darê)
Rêza (hurmet)
Rêzela
Rêziyar
Rêzîn
Rîhan
Rî?an
Rogul
Roj*
Roja
Rojbîn
Rojda
Rojê
Rojin (jina xweshik)
Rojîn
Rojgul
Rona
Rondik
Ronahî
Ronak
Ronya
Ro?în
Rojna (roj-d)
Ro?en
Roz
Roza
Rozê
Rozerîn
Rûbend
Rûciwan (rûxweshik)
Rûçem
RûjneRûshen *

S
SafînazSakar (sade)Sana

Sara (navekî navnetewî)
Saraxan *
Sarê
Sarî (berbang, ?efeq)
Sarîn (ji sarî)
Say (sêv- d)
Saza (çiyayek)
Sazan (çiya)
Sazgar *
Sertav (tava an ronahî)
Semen (giyaye?)
Semengul
Sera (bedew, qesr)
Serava (ava temîz)
Serdem (çax, dem)
Serbizêr
Serçil (s)
Serfînaz
Serfîraz*
Serwîn
Seryal
Serîn (sereke)
Serpîl
Serçinar
Sereta (pê?î, yekem)
Sergul
Sewlê (bejn dirêj)
Sewze (s)
Sewlînaz (sewlê)
Seyran (kêf û ?ahî)
Seza
Sêro
Sêvê
Sêvîn
Sêwa
Sêwexan
Sêzer
Sirwa (curek ba)
Sirwe (bayê sibehê)
Silîva (ji Silîvan)
Sirûd (mer?)
Sîbel
Sîber
Sîm (îbrîshim)
Sîmal (navê gundek)
Sînem
Sînemxan
Sînaya (d)
Sîpel
Sîrwe
Sîsê (li Licê gundek)
Sîsî (ji gundê Sîsê)
Sîsyer
Spehî (rind, ciwan)
Sîwan (herêmek)
Solav (?elale, çirav)
Soma
Sorgul
Sosin
Soske (çûkek)
Sorav
Sorya
Sorê
Sorîn (ji soran)
Soza (ji sozdanê)
Sozan (soza)
Sozî (soza)
Stare (xweparastin)
Stêra (ji strêrkê)
Stêrk
Stran (goranî, kilam)
Surme (quma?eke buha)
SurmexanSûsik (mêkoka ?erbetê)?aciwan

sh
shaciwanshaçirashade

shadî
?adiye
?agul
?aha
?akar (gelek ba?-s)
?akij (bedew-s)
?alûle
?ane
?ane?în
?anê
?anîn
?ana
?anaz
?aniyaz
?anewaz
?anepesend
?aperî
?ara
?are
?arê (zane, medenî)
?aristan (medeniyet)
?arîban
?ariya
?aver
?awer
?axê (gulî, gul)
?axûr (li Licê "li herêma Dimbiliyan" navê gundek)
?ahîcan
?ayan
?ayesta
?ayî
?ayînaz
?ehnem
?ekrok
?êla (bedew, rind)
?em (roj)
?emê
?emîn (ji rojê)
?engal (çiya û parezgeha êzîdiyan)
?emlê (bi bejn û bal)
?engê (giyayek)
?engîn (ji ?engê)
?engul
?eng (giyayek)
?engê (?eng)
?epal
?epol *
?ermîn
?erefnaz
?erê
?evda (ya ku bishev ji diya xwe re bûye)
?eveheng
shevbîn
shevîn
shevnem
shewciwan (rinda ?evê-s)
sheyda
shêlî
shênê
shênî (ji ?ênbûnê)
shênistan
shêrgul
shêrîn (?îrîn jî heye)
shêrîvan
shêwrê (ji ?ewrandin)
shêwrîn (ji ?êwrê)
shêwrete
shêwra
shêwran
shilêr (zozanek)
shilêra (ji zozan)
shimal (çiyayek)
shimSat (fîdan, gundek)
shim?im (gundek)
shino (bajarek)*
shirav (solav, shelale)
shîlan (gula mehemedî, gula cinetê)
shîna (ji rengê shîn)
shîngul (gula shîn)
shînok (ji rengê shîn)
shîrav (ava zelala wek shîr)
shîrîn
shîrînnaz
shiyan (taqet, qudret)
shole (giyayek)
sholîn (shole)
sholkeshîn (nexshîn, xweshik)
shoxan
shoxê
shûshan (gundek)shûshar ( gundek)T


TacînTajê (d)Tavê

Tavî (curebaranek)
Tavîn (tavî)
Têlî
Têlîcan
Têlîxan
Tiroske (çirûske-s)
Tîgra (Dîcle)
Tîka (rica, nazik)
Tiyamat (Xwedanê ava Sor û navê jina Apso)
Tûncê (tûmên giya)
Tûjela *Tûjîn

Û
Ûrmiye
V
VangulVaye ( ba-d)Vefirî (d)

Vejan
Vejîn (ji nû ve jiyan)
Vehîn
Vîn (îrade)
Vîna (vîn)
Vîna (ji vîn)Viyan (vîn)

W
Wan (bajarek)Warîn (ji Wanê)Warshên

Warshênî
Werdek
Werdî (biçûk-d)
Werf (d)
Werîn (weSîn, anîn)
WeshînWirshe (çirûske)X
XanêXanimXanza

Xanzê
Xanimsha
Xasê
Xatê
Xatûn
Xatûnnaz
Xecê
Xelat
Xelek
Xemlê
Xemlîn
Xemrevîn
Xemshîn
Xezal
Xêlî
Xêlîcan
Xivshê
Xizêm
XizêmSor
Xomal
Xonçegul (gula bishkivî)
Xosheng*
Xoshîn
Xoshîman
Xumar (çavkil-s)
Xunav (barana nerm)
Xwezla
Xwezî
XweshzarXumrîshan

Y
YardilYargulYarîn

Yasemîn (gulek)
Yekta *
Yekber
Yekbûr
Yekcan
Yekmal
Yezda (xwedî) *
YezdexanYîma

Z
Zara (Li Licê gundek)ZarêZarîn

Zar·îrîn
Zazê (navek)
Zelal
Zend
Zendê
Zendî *
Zera (gundek)
Zerda
Zerdê
Zerencî (kew-d)
Zerî
Zerîn
Zergul
Zernî?an
Zerpo?
Zero
Zerya (derya, behr)
Zevîn (ji zevî)
Zerzan (e?îrek)
Zêr
Zêrê
Zêro
Zêrok (navê diya Elê Mamê Etman)
Zêrgul (gula ji zêr)
Zêrîn
Zêwê (gundek)
Zîlan (li Serhedê geliyek)
Zîn
Zînê
Zîno
Zîv
Zîvê
Zîvîn
Zîzan (nazik, kubar)
Zîzê
Zîzîn
Zoman (zozan)
Zomend *Zozan - Zûme Zûma - Zûmend *

 

almkurdistan

مراقبة عامة
عبدو باركك المولى وحفظك لمن تحب..
سوباس على الاسماء الاكثر من رائعة..تحياتي..
الم..
 
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ميديا
مرحبا انا اسمي ميديا ممكن تقلي معنى اسمي بالعربي
وشكرا كتيراختي ميديا
انا جاوبتك قبل الان عزيزتي

تحياتي لك واشكرك على
تواجدك في صفحاتنا

تجياتي جانة
 
رد: اكبر مجموعة اسماء الكردية للبنات naven kecekan

مشاركة رائعة

يعني ما مخلين اسم ...

تحياتي وتقديري

تقبل مروري
 
أعلى